ZorgTTP staat voor een veilige informatiesamenleving

Informatiebeveiliging gaat over de balans tussen de toegang tot data en de bescherming van data in geautomatiseerde omgevingen. Bij werken met privacygevoelige gegevens weegt de bescherming van de gegevens zwaar. En terecht. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het onmogelijk is om er gebruik van te maken. Beleidsmakers en onderzoekers hebben data juist nodig voor een betere zorg. Een dilemma?

Wat ons betreft niet. De privacywetgeving vereist passende maatregelen voor de omgang met persoonsgegevens. Dat is onze specialiteit. Wij regelen dat aanbieders en vragers van privacy-gevoelige data binnen de wettelijke kaders met een gerust hart data kunnen delen en gebruiken.

Afspraak maken

Als pseudonimisatie of encryptie voor u actueel is of zelfs noodzakelijk, spreek dan met ons af. Wij kennen het domein als geen ander en helpen u graag op weg.

Primaire taak

Privacybescherming is onze primaire taak. We leggen transacties onweerlegbaar vast en maken daardoor uitwisseling van informatie transparant voor alle betrokken partijen: de zender, de ontvanger en de toezichthouder. Daar komt bij dat wij volstrekt onafhankelijk zijn. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, hebben geen aandeelhouders en geen achterban die sturen op “gewenste” resultaten.

Meerwaarde van een TTP

De meerwaarde van een TTP (Trusted Third Party) bewijst zich in twee zaken: 1) Controle over het proces van datauitwisseling en 2) Verantwoordelijkheid kunnen afleggen over wat er van A naar B is gegaan.

Maar we vervullen nog een derde taak: sleutelbewaarder!

De sleutelbewaarder

De sleutelbewaarder gaat over de functiescheiding tussen het bewaren van sleutels en versleutelde data. Dat is met name complex bij netwerken waarbij 1) meerdere bronnen data leveren die 2) koppelbaar zijn in tijd en over locaties heen op 3) individueel niveau. De daarvoor benodigde sleutels beheren is een specialisme dat wij beheersen.

De AVG vereist passende beschermingsmaatregelen bij het verwerken van persoonsgegevens

Privacybescherming bij data-analyse

Stichting ZorgTTP is sinds 2007 betrokken bij de opzet van ketens om informatie over individuen uit te wisselen voor beleid en onderzoek. De kerntaak van ZorgTTP is de privacy van individuen in deze ketens te beschermen.

Onze dienstverlening is veelzijdig. We leveren technische maatregelen zoals pseudonimisatie of encryptie. We geven advies, bijvoorbeeld bij de afweging welke informatie te verzamelen en welke gegevens hiervoor te bewerken met technieken voor dataminimalisatie. En we helpen organisaties snel inzicht te krijgen in hun situatie met een PIA.

PIA

Snel weten waar u staat? Met onze Privacy Impact Assessment krijgt u inzicht in uw positie en mogelijkheden. De eerste, onmisbare stap op weg naar professionele informatiebeveiliging.

Advies

Informatiebeveiliging is een onderwerp dat aan strenge wetgeving gebonden is en hoge eisen stelt aan software. Wij adviseren u uitgebreid over uw plannen en volgende stappen.

Pseudonimisatie

ZorgTTP weet als geen ander hoe je binnen alle wet- en regelgeving privacygevoelige gegevens kunt beschermen en uitwisselen. Kies de perfecte pseudonimisatie.

Pseudoniemen gegenereerd

Bestanden verwerkt

Veilige datarecords

Zorg, overheid, onderwijs, justitie en welzijn

ZorgTTP werkt voor alle organisaties die informatiebeveiliging serieus nemen.

Bekijk onze referenties

ZorgTTP geniet het vertrouwen

Nivel: ‘ZorgTTP is een fijne partner om mee samen te werken’

“Onze ervaring is dat de mensen van ZorgTTP altijd mee willen denken over oplossingen om ons onderzoek mogelijk te maken, waarbij er goede balans is tussen juridische aspecten en praktische uitvoering. Het maakt niet uit wat de vraag is.”

Contact

Wilt u meer weten over pseudonimiseren, encryptie of andere zaken rondom informatiebeveiliging? Dan spreken wij graag met u af.

ZorgTTP is ISO27001 en NEN 7510 gecertificeerd